Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Uwaga rodzice! ZMIANA

Przejdź do - Uwaga rodzice! ZMIANA

We wtorek , 17 listopada o godzinie 9.00 w naszym przedszkolu odbędzie się

uzupełniająca sesja zdjeciowa do kalendarza na rok 2021.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Uwaga rodzice! ZMIANA

Dziękujemy !!!

Przejdź do - Dziękujemy !!!

Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularniejszych form niesienia pomocy innym . Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp.

Fundatorem czerwonego serduszka, które w piątek stanęło na placu przedszkolnym,  są Państwo Magdalena Bogus i Mirosław Hapłyk.

Jeszcze raz dziękujemy za piękny dar, w tak  szczytnym celu oraz zachęcamy całą społeczność przedszkolną do codziennego napełniania serduszka plastikowymi nakrętkami !!!

8 listopada 2020
Czytaj więcej o: Dziękujemy !!!

DRODZY RODZICE!

Przed nami trudny okres, coraz więcej osób zakażonych COVIDEM, coraz więcej osób na kwarantannie (zarówno wśród Państwa, jak i pracowników przedszkola). Przestrzegajmy zatem ustalonych procedur ! Chrońmy się nawzajem !!!

 

Przypominamy!!!

* NOŚMY MASECZKĘ ORAZ DEZYNFEKUJMY RĘCE WCHODZĄC I WYCHODZĄC Z PRZEDSZKOLA!

* ZACHOWUJMY  DYSTANS !!!

* DZIECKO PRZYPROWADZA I ODBIERA JEDNA OSOBA!!! (jeżeli jest to możliwe to ciągle ta sama)

* CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYPROWADZANIEM I ODBIERANIEM DZIECKA POWINNY BYĆ WYKONYWANE SPRAWNIE I SZYBKO (nie idziemy z dzieckiem do toalety, nie myjemy rąk – zrobią to pracownicy przedszkole jeżeli będzie taka potrzeba)

* OSOBA ODBIERAJĄCA DZIECKO Z PRZEDSZKOLA OPUSZCZA TEREN PRZEDSZKOLA NIEZWŁOCZNIE PO PRZEJĘCIU  NAD  DZIECKIEM OPIEKI!

* RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ PRZYPROWADZAĆ DO PRZEDSZKOLA TYLKO ZDROWE DZIECI !!!

*NIE PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA DZIECI Z KATAREM, KASZLEM, GORĄCZKĄ, BÓLEM GARDŁA , BÓLEM MIĘŚNI !

* W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW POBYTU WSZYSTKICH DZIECI W PRZEDSZKOLU  NAUCZYCIEL MA PRAWO ODMÓWIĆ  PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA DZIECKA, U KTÓREGO WIDAĆ OBJAWY INFEKCJI.

* JEŻELI DZIECKO MA ALERGIĘ PROSIMY O ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA ALERGOLOGA!

* W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA U DZIECKA OBJAWÓW CHOROBY COVID-19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA, TAKICH JAK: DUSZNOŚĆ, STAN PODGORĄCZKOWY (TEMPERATURA CIAŁA POMIĘDZY 37°C A 38°C) KASZEL, BÓLE MIĘŚNI I OGÓLNE ZMĘCZENIE, RODZICE OBOWIĄZKOWO POZOSTAWIAJĄ DZIECKO W DOMU, NATYCHMIAST POWIADAMIAJĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ I POSTĘPUJĄ ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.

* NIE PRZYPROWADZAMY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, JEŻELI KTOŚ Z DOMOWNIKÓW PRZEBYWA NA KWARANTANNIE !

* W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU ADAPTACYJNEGO U NAJMŁODSZYCH DZIECI OD DNIA 9 LISTOPADA  OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYNOSZENIA Z DOMU DO PRZEDSZKOLA MASKOTEK LUB ZABAWEK.

 

NIE LEKCEWAŻMY  TEJ PANDEMII!  DBAJMY O ZDROWIE NASZYCH DZIECI, SWOJE A TAKŻE PRACOWNIKÓW NASZEJ PLACÓWKI! MY TEŻ MOŻEMY ZACHOROWAĆ LUB BYĆ NA KWARANTANIE. W TAKIM PRZYPADKU PRZEDSZKOLE MOŻE BYĆ ZAMKNIĘTE Z POWODU BRAKÓW  KADROWYCH !!!

 

Dyrektor Przedszkola Iwona Sapryk

6 listopada 2020
Czytaj więcej o: DRODZY RODZICE!

PROCEDURA BADANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Przejdź do - PROCEDURA BADANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem. 

29 października 2020
Czytaj więcej o: PROCEDURA BADANIA I ANALIZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Apel do rodziców,

Przejdź do - Apel do rodziców,

W związku z rosnącą ilością zakażeń COVID 19 i wejściem całego kraju w strefę czerwoną przypominamy o konieczności noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz utrzymywaniu dystansu społecznego.

 

DRODZY RODZICE,

PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO Z INFEKCJĄ  DO PRZEDSZKOLA

NARAŻACIE NIE TYLKO ZDROWIE SWOICH DZIECI,  ALE I INNYCH DZIECI W PRZEDSZKOLU   ORAZ PRACOWNIKÓW.

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ ABY:

 • Dzieci chore pozostawiać w domu.
 • Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych (katar to także choroba!!!).
 • Pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie.
 • Mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.

 

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR 1  W  PIEŃSKU

opracowana na czas przeciwdziałania COVID – 19,  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. 

 1.                    Przyjęcie dziecka do  Przedszkola w okresie pandemii:
 1. Do Przedszkola przyjęte będą wszystkie dzieci – wg wytycznych GIS minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć nie może być mniejsza niż 1,5m²  na 1 dziecko.
 2.  Do Przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 4. Przyprowadzając dziecko do Przedszkola, rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała
 5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu o czym niezwłocznie zostają  powiadomieni rodzice, którzy są zobligowani do niezwłocznego zabrania dziecka z placówki.
 6. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola powinien zmierzyć mu w domu temperaturę ciała.
 7. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji numerów kontaktowych    u wychowawców grup.
 8. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki bierze na siebie odpowiedzialność za możliwość narażenia go na zakażenie koronawirusem(podpisanie deklaracji odpowiedzialności)

 

 

27 października 2020
Czytaj więcej o: Apel do rodziców,