Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Życzenia Wielkanocne

Przejdź do - Życzenia Wielkanocne

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny

Składamy wszystkim w ten czas radosny.

Niech wszystkie troski będą daleko,

A dobro płynie szeroką rzeką.

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się Święta WielkiejNocy,

Dużo zdrowia, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku

Życzą: Dzieci, Pracownicy oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku.

10 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Życzenia Wielkanocne

Rekrutacja 2020/2021

Przejdź do - Rekrutacja 2020/2021

DRODZY RODZICE!

Dnia  20 marca 2020 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Informację o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod numer:  75 77 86 463

(ZAKWALIFIKOWANIE DZIECKA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z JEGO PRZYJĘCIEM, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów przyznana wg kryteriów).

Dyrektor Przedszkola zwraca się z prośbą do rodziców, którzy podczas składania kart nie dołączyli do nich dodatkowych dokumentów w postaci oświadczeń lub orzeczeń o ich dostarczenie do dnia 31 marca drogą elektroniczną na adres: przedszk@wp.pl

jeżeli jest to niemożliwe,  złożenie w wersji papierowej w placówce przedszkolnej.

Wykaz dodatkowych dokumentów poniżej:

  • oświadczeń dotyczących:

- wielodzietności  rodziny,

-czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

- uczęszczania do przedszkola rodzeństwa kandydata,

  • kopii pierwszej strony rocznego zeznania podatku dochodowego z potwierdzeniem jego złożenia w US w Zgorzelcu (pieczęć US lub urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego),
  • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.

Dyrektor Przedszkola 

Iwona Sapryk

25 marca 2020
Czytaj więcej o: Rekrutacja 2020/2021

Komunikat MEN

Przejdź do - Komunikat MEN

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
15 marca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat MEN

OGŁOSZENIE !!!

Przejdź do - OGŁOSZENIE !!!

    W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, decyzją Rządu zajęcia  w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną zawieszone                     od 12 marca br.

12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.  

W związku z tym prosimy rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę swojemu dziecku o nieprzyprowadzanie go do placówki przedszkolnej.

Od poniedziałku (16.03.2020r.) wszystkie szkoły, ale także placówki przedszkolne przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę.

Zajęcia zawieszone są na 2 tygodnie.

 

Zgodnie z zapisami specustawy, rodzice mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy na dzieci do lat 8.

Specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa. Zasiłek opiekuńczy należy się zarówno mamie jak i tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa.

               Dyrektor

                                                                                                                  Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku

11 marca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE !!!

UWAGA RODZICE!!!

Przejdź do - UWAGA RODZICE!!!

ZAPLANOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE: TEATRZYKI, FILHARMONIE,

ZEBRANIA, IMPREZY PRZEDSZKOLNE,

WYJAZDY, WYCIECZKI I WYJŚCIA POZA TEREN PRZEDSZKOLA

ZOSTAJĄ ODWOŁANE !!!

 

Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszcać tylko dzieci zdrowe. 

Prosimy nie przyprowadzać dzieci chorych, które źle się czują oraz mogą zainfekować inne dzieci.

Nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola. 

10 marca 2020
Czytaj więcej o: UWAGA RODZICE!!!