Zarządzenie dyrektora

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 lipca 2020

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku

z  dnia 03 lipca  2020r.

 

w sprawie: całkowitego zwolnienie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym  nr 1 w Pieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pieńsku,  w okresie zawieszenie i ograniczenia działalności placówki.

 

Na podstawie: Uchwały nr XVI/137/2020 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 czerwca 2020r.

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W przypadku zawieszenia zajęć w Przedszkolu, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadzeniem stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego lub innego zdarzenia losowego, zwalnia się całkowicie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do Przedszkola z opłaty za pobyt w placówce.

 

§ 2

Zwroty za miesiąc marzec ( od 16 do 31 marca) będą przekazane na konta osobiste rodziców (prawnych opiekunów) przy najbliższym rozliczeniu opłat – nadpłata partycypacja.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Słotwińska
Liczba odwiedzin:97