Jesteś tutaj: Start / MOTYLKI / Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 maja 2020

Z uwagi na to, że  do dnia  8 maja 20120 r. nie udało nam się  zgromadzić wszystkich środków ochronnych:

Przewidywany termin otwarcia placówki to 12 maj 2020 (wtorek)gdyż warunkiem otwarcia Przedszkola dla zgłoszonych dzieci  jest  zaopatrzenie placówki w niezbędne środki ochronne!

(Prosimy jednak o śledzenie informacji  na stronie internetowej,  czy termin otwarcia placówki nie uległ zmianie).

Dodatkowo proszę, w miarę możliwości  o przyprowadzanie dzieci do przedszkola  od godz. 7.30 i odbieranie ich do godziny 15.00. W tych godzinach  Państwa dzieci będą mogły  przebywać w tej samej sali, z tymi samymi kolegami i z tymi samymi Paniami. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego kontaktu z pozostałym personelem Przedszkola oraz innymi dziećmi.  

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci oraz personelu.

Iwona Sapryk – dyrektor Przedszkola

 

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  WEWNĘTRZNEGO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR 1  W  PIEŃSKU

opracowana na czas przeciwdziałania COVID – 19,  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.

 

I. Przyjęcie dziecka do Przedszkola w okresie pandemii:

 1. Do Przedszkola przyjęte będą dzieci w ograniczonej ilości – wg wytycznych GIS minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć nie może być mniejsza niż 4m²  na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID – 19.
 4. Do Przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 6. Przyprowadzając dziecko do Przedszkola, rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała
 7. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu o czym niezwłocznie zostają  powiadomieni rodzice, którzy są zobligowani do niezwłocznego zabrania dziecka z placówki.
 8. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola powinien zmierzyć mu w domu temperaturę ciała.
 9. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji numerów kontaktowych  u wychowawców grup.
 10. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki bierze na siebie odpowiedzialność za możliwość narażenia go na zakażenie koronawirusem. (podpisanie deklaracji odpowiedzialności)

II. Organizacja opieki:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali (nr sali pobytu dziecka zostanie wyznaczony w dniu poprzedzającym otwarcie placówki), poza godzinami 6.30 – 7.30  oraz 15.00 – 16.00
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. Na salach  może przebywać do 6 dzieci + 2 opiekunów,  (poza salą nr 1 – 12 dzieci).
 4. Z sal przedszkolnych pozostaną usunięte zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, bajeczki, puzzle papierowe, dywany itp.)
 5. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek ani innych rzeczy z domu. Z przedszkola również nie zabierają do domu rysunków czy prac plastycznych.
 6. Wychowawcy grup  przedszkolnych organizują pracę tak, aby uniknąć spotkań grup, na korytarzach przedszkolnych, szatni oraz placu zabaw.
 7. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placu przedszkolnego, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zachowaniu zmianowość grup.
 8. Sprzęt na placu zabaw, którego nie ma możliwości dezynfekować będzie wykluczony z użytku.
 9. Wyjścia poza teren Przedszkola są zabronione.
 10. Sale przedszkolne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę lub w miarę możliwości.
 11. Opiekunowie grup są zobligowani do zachowania dystansu między sobą,   w każdej przestrzeni placówki, wynoszący minimum 1,5m.
 12. Personel pomocniczy (referent, księgowa) oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 13. W Przedszkolu jest wyznaczone pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego pojawiły się niepokojące objawy chorobowe (kaszel, gorączka).

 III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola:

 1. Rodzic przyprowadza zdrowe dziecko do Przedszkola w wyznaczonych godzinach, według podpisanej z placówką umowy.
 2. Dzieci do Przedszkola są przyprowadzane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki (szatnie, korytarz na parterze), z zachowaniem zasady 1 rodzic                              z dzieckiem na 15m².
 4. W szatni dla maluszków (mała szatnia) może przebywać 1 rodzic z dzieckiem, w szatni dla pozostałych dzieci (duża szatnia) 2 rodziców z dziećmi.
 5. Te same zasady obowiązują podczas odbierania dzieci.
 6. Do godzinny 7.30 wszystkie dzieci zbierają się w sali nr 1.
 7. Dzieci od 7.30 zostają zaprowadzone bezpośrednio na przydzieloną salę zabaw i przebywają na niej do godziny 15.00. Po godzinie 15.00 zostają grupy łączone.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci mają obowiązek zachowania dystansu w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2m.
 9.   Rodzice oraz opiekunowie wchodząc  na teren placówki powinni być wyposażeni w maseczkę ochronną oraz rękawiczki.
 10. Podczas wejścia do Przedszkola rodzice / opiekunowie mają obowiązek zdezynfekować ręce.

Opracowała:

Iwona Sapryk

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-08
Data publikacji:2020-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Słotwińska
Liczba odwiedzin:123